فضای سبز و اماکن تفریحی صباشهر ۶۳هزار متر افزایش می یابد
فضای سبز و اماکن تفریحی صباشهر ۶۳هزار متر افزایش می یابد

شهردار صباشهر گفت:سرانه فضای سبز و اماکن تفریحی صباشهر ۶۳ هزار متر افزایش می یابد. شهریاریها ؛امیر کریمی اظهار داشت: امروزه مفهوم شهرها بدون توجه به حوزه فضای سبز در ابعاد مختلف قابل تصور نیست و پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی  معضلات زیست محیطی موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر […]

شهردار صباشهر گفت:سرانه فضای سبز و اماکن تفریحی صباشهر ۶۳ هزار متر افزایش می یابد.

شهریاریها ؛امیر کریمی اظهار داشت: امروزه مفهوم شهرها بدون توجه به حوزه فضای سبز در ابعاد مختلف قابل تصور نیست و پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی  معضلات زیست محیطی موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر می کند.

وی ادامه داد: احداث دو بوستان، ساحلی «کبودین» به مساحت ۱۳هزار متر و بوستان «شهروند» به مساحت ۵۰ هزار متر در سطح شهر درحال اجرا است، که تکمیل و افتتاح آن ها سرانه فضای سبز و سرانه تفریحی صباشهر را افزایش چشمگیر و بی سابقه می دهد.

شهردار صباشهر کرد : با توجه به محدودیت ها و مشکلات و به منظور فراهم شدن فضای مطلوب شهری این دو بوستان با سرعت در حال احداث‌ است و امکانات مختلفی از قبیل زمین های بازی ، زمین های ورزشی، کمپین های مختلف، پیست دوچرخه سواری، مسیر پیاده روی ، چمن مصنوعی ، مبلمان مورد نیاز، سرویس های بهداشتی، آب نما زمین بازی کودکان، امفی تئاتر روباز و دیگر امکانات بازم پیش بینی شده تا در اختیار شهروندان صبور و صادق و با صلابت صباشهر قرار گیرد.