فیصل المقداد در نشست خبری با همتای ایرانی‌اش در تهران گفت: امروز با آقای رئیسی در تهران دیدار کردم و پیام آقای بشار اسد را به ایشان تقدیم کردم….

فیصل المقداد در نشست خبری با همتای ایرانی‌اش در تهران گفت: امروز با آقای رئیسی در تهران دیدار کردم و پیام آقای بشار اسد را به ایشان تقدیم کردم.