سیاستمداران آمریکایی اغلب هشدار می‌دهند که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، بحران هسته‌ای را در سراسر خاورمیانه به وجود خواهد آورد. آنها تاکید دارند که در حال حاضر این منطقه عاری از تسلیحات اتمی است. اما اسرائیل همین الان هم تسلیحات اتمی دارد و …

سیاستمداران آمریکایی اغلب هشدار می‌دهند که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، بحران هسته‌ای را در سراسر خاورمیانه به وجود خواهد آورد. آنها تاکید دارند که در حال حاضر این منطقه عاری از تسلیحات اتمی است. اما اسرائیل همین الان هم تسلیحات اتمی دارد و سیاستمداران آمریکایی هرگز درباره این حقیقت لب به سخن باز نمی‌کنند.