جمع‌آوری کمک‌های مردمی به بهانه نذری یا کمک به نیازمندان و بیماران کرونایی از جمله ترفندهای کلاهبرداران در ایام عزاداری محرم است.

جمع‌آوری کمک‌های مردمی به بهانه نذری یا کمک به نیازمندان و بیماران کرونایی از جمله ترفندهای کلاهبرداران در ایام عزاداری محرم است.