مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کسری آبخوان و اضافه برداشت ۳۲ میلیون مترمکعبی آب از چاه‌های استان خبر داد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از کسری آبخوان و اضافه برداشت ۳۲ میلیون مترمکعبی آب از چاه‌های استان خبر داد.