فیلم جنایی «آن سوی دریای خشمگین» به کارگردانی و نویسندگی کائو بائوپینگ با افتتاحیه ۲ روزه ۲۴.۷ میلیون دلاری که از شنبه آغاز شد، بر باکس آفیس چین تسلط پیدا کرد….

فیلم جنایی «آن سوی دریای خشمگین» به کارگردانی و نویسندگی کائو بائوپینگ با افتتاحیه ۲ روزه ۲۴.۷ میلیون دلاری که از شنبه آغاز شد، بر باکس آفیس چین تسلط پیدا کرد.