، سرمربی تیم فوتبال گفت: اگر با چشم خودم نمی‌دیدم درخواست بازیکنان برای رقم بالا را باور نمی‌کردم و حتما در روزهای آینده بیشتر صحبت خواهم کرد….

، سرمربی تیم فوتبال گفت: اگر با چشم خودم نمی‌دیدم درخواست بازیکنان برای رقم بالا را باور نمی‌کردم و حتما در روزهای آینده بیشتر صحبت خواهم کرد.