فروش سموم دفع آفات نباتی بدون نسخه گیاهپزشکی ممنوع است
فروش سموم دفع آفات نباتی بدون نسخه گیاهپزشکی ممنوع است

شهریاریها :  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت به منظور دستیابی به اهداف اجرای برنامه تضمین کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی، فروش سموم دفع آفات بدون نسخه گیاه پزشکی توسط فروشگاه های سموم ممنوع است. ˈ مهناز میارنعیمیˈافزود: بر اساس تبصره پنج ماده شش قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی […]

L6336324172710شهریاریها :  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت به منظور دستیابی به اهداف اجرای برنامه تضمین کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی، فروش سموم دفع آفات بدون نسخه گیاه پزشکی توسط فروشگاه های سموم ممنوع است.

ˈ مهناز میارنعیمیˈافزود: بر اساس تبصره پنج ماده شش قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی فروش سموم بدون نسخه گیاه پزشکی ممنوع است.

وی ادامه داد: سموم آفت کش به عنوان یک کالای قابل عرضه و فروش به متقاضیان تفاوت های اساسی و مهمی با سایر نهاده های کشاورزی دارد.

مدیر حفظ نباتات استان تهران گفت : به علت خطرهایی که سموم آفت کش می تواند برای انسان، دام و محیط زیست داشته باشد، ضروری است در مراحل فروش و مصرف این نهاده ، نظارت دقیق و فنی توسط متخصصان و افراد ذیصلاح اعمال شود.

وی افزود: ضرورت دارد که فروش سموم کشاورزی مانند داروهای انسانی و دامی، بر اساس توصیه و نسخه متخصصان و توسط نمایندگی های مجاز سموم دارای پروانه بهره برداری از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام شود.

میارنعیمی گفت: فروش نهاده های کشاورزی از قبیل کود، سم و دارو توسط فروشندگان مجاز تنها با دریافت نسخه های مرتبط که توسط مراکز مربوطه ماده 2 این قانون صادر می شود، قابل انجام است.