اقتصادنیوز: فردی که اقدام به فروش سکه های غیر بانکی فاقد سریال در طلافروشی های میانه کرده بود، توسط فرمانده انتظامی این شهرستان دستگیر شد.

اقتصادنیوز: فردی که اقدام به فروش سکه های غیر بانکی فاقد سریال در طلافروشی های میانه کرده بود، توسط فرمانده انتظامی این شهرستان دستگیر شد.