فرودگاه جدید جزیره کیش، مدرن‌ترین ترمینال فرودگاهی کشور محسوب می‌شود که سالانه قابلیت جابه جایی ۶ میلیون مسافر دارد. مکانیزه‌ترین فرودگاه کشور در کیش که کلنگ زنی آن در سال ۱۳۹۱ انجام شده و وعده بهره برداری از آن از سالی به سال دیگر روی زمین مانده بود، …

فرودگاه جدید جزیره کیش، مدرن‌ترین ترمینال فرودگاهی کشور محسوب می‌شود که سالانه قابلیت جابه جایی ۶ میلیون مسافر دارد. مکانیزه‌ترین فرودگاه کشور در کیش که کلنگ زنی آن در سال ۱۳۹۱ انجام شده و وعده بهره برداری از آن از سالی به سال دیگر روی زمین مانده بود، هم اکنون در دولت سیزدهم به بهره برداری رسیده است.