آبادان- دانش آموختگان و فعالان گردشگری منطقه آزاد اروند بر این موضوع عقیده دارند که فرودگاه بین‌المللی آبادان یکی از محورهای اصلی توسعه صنعت گردشگری این منطقه است….

آبادان- دانش آموختگان و فعالان گردشگری منطقه آزاد اروند بر این موضوع عقیده دارند که فرودگاه بین‌المللی آبادان یکی از محورهای اصلی توسعه صنعت گردشگری این منطقه است.