معاون امور جوانان وزارت ورزش و‌جوانان به استان ایلام سفر کرد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و‌جوانان به استان ایلام سفر کرد.