خبرنگار اماراتی جذب سرمربی سابق استقلال به دلیل چهره سلبریتی‌اش را باعث پیشرفت این لیگ دانست.

خبرنگار اماراتی جذب سرمربی سابق استقلال به دلیل چهره سلبریتی‌اش را باعث پیشرفت این لیگ دانست.