دیدار تیم‌های اتحاد کلبا و الوصل با تصمیم جنجالی داور مسابقه حاشیه‌ساز شد.

دیدار تیم‌های اتحاد کلبا و الوصل با تصمیم جنجالی داور مسابقه حاشیه‌ساز شد.