فرهاد عزیزی سکاندار هیات پرورش اندام و بدنسازی شهرستان شهریار شد
فرهاد عزیزی سکاندار هیات پرورش اندام و بدنسازی شهرستان شهریار شد
شهریاریها - طی حکمی از سوی ابوالفضل قناعتی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان تهران، فرهاد عزیزی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان شهریار منصوب شد.

به گزارش شهریاریها ،  طی حکمی از سوی مهندس ابوالفضل قناعتی، ریٔیس هیات استان تهران، فرهاد عزیزی به عنوان رییس هیات پرورش اندام و بدنسازی شهرستان شهریار منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است:
نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در رشته پرورش اندام و بدنسازی به سمت ریٔیس هیات پرورش اندام و بدنسازی شهرستان شهریار منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند منان در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشبرد ورزش شهرستان شهریار و انجام امور محوله موفق و موید باشید.