«فرهاد بشیری» نماینده پاکدشت شد
«فرهاد بشیری» نماینده پاکدشت شد
با اعلام رسمی نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه پاکدشت، «فرهاد بشیری» به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه راهی بهارستان شد.

به گزارش شهریاریها ، هادی تمهیدی بعد از ظهر شنبه اعلام کرد: در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آئین نامه اجرایی آن به اطلاع همه اهالی حوزه انتخابیه پاکدشت می‌رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه پاکدشت برگزار شد جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه ۴۸ هزار و ۴۸۸ بود که اشخاص زیر به ترتیب:

۱- فرهاد بشیری نام پدر محمد دارای ۳۷ هزار و ۱۰۰ رأی

۲- محمود مظفر نام پدر رحم خدا دارای ۲۶ هزار و ۵۶ رأی

۳- مهدی کرامتی نام پدر اسماعیل دارای یکهزار و ۳۸۵ رأی

۴- حبیب الله بازگلی نام پدر حسن دارای یکهزار و ۳۵۵ رأی

۵- سید محمد مهاجر زاده نام پدر سید غلامرضا دارای ۸۳۸ رأی

۶- محمد خزایی نام پدر کرم دارای ۷۸۲ رأی

۷- سلیمان محمدزاده نام پدر محمد دارای ۶۸۴ رأی

۸- امین علاالدین برغمدی نام پدر ابوالقاسم دارای ۶۱۰ رای

می‌باشد و اینک در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۲ روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان پاکدشت برای قبول شکایت آماده می‌باشد، در ضمن به استناد تبصره‌های ۱ ،۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف ۷ روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارد و شکایتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی و شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد، همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

فرماندار پاکدشت با بیان اینکه حضور مردم دشمن را نا امید خواهد کرد، یادآور شد: تمامی کسانی که به کشور علاقه دارند در انتخابات حاضر شدند و شکوه و عظمتی دیگر را رقم زدند.