سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه صهیونیست‌های سرکش را فقط قدرت می تواند آرام کند ، گفت: زوال رژیم صهیونیستی واقعیتی قابل اتفاق در آینده نزدیک است….

سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه صهیونیست‌های سرکش را فقط قدرت می تواند آرام کند ، گفت: زوال رژیم صهیونیستی واقعیتی قابل اتفاق در آینده نزدیک است.