فرمانده کل سپاه پاسداران در تماسی تلفنی وضعیت سلامت وزیر امورخارجه کشورمان را جویا شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران در تماسی تلفنی وضعیت سلامت وزیر امورخارجه کشورمان را جویا شد.