امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی با صدور پیامی درگذشت امیر سرتیپ خلبانان منوچهر محققی، از قهرمانان و اسطوره های نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفت.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی با صدور پیامی درگذشت امیر سرتیپ خلبانان منوچهر محققی، از قهرمانان و اسطوره های نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفت.