فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: با وجود این‌که در مرزهای شرقی کشور اتفاق بزرگی افتاده، نظام حکومتی جدیدی سرکار آمده، ولی مرزهای شرقی امن‌ترین مرزهای کشور ایران است….

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: با وجود این‌که در مرزهای شرقی کشور اتفاق بزرگی افتاده، نظام حکومتی جدیدی سرکار آمده، ولی مرزهای شرقی امن‌ترین مرزهای کشور ایران است.