فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه مهارت، از خلأهای موجود بین دانشگاه‌های کشوراست، گفت: شاید نقطه اتصال بین دانشگاه و ارتش، فعالیت‌های علمی و مهارت آفرینی است….

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه مهارت، از خلأهای موجود بین دانشگاه‌های کشوراست، گفت: شاید نقطه اتصال بین دانشگاه و ارتش، فعالیت‌های علمی و مهارت آفرینی است.