کامران پولادی، فرماندار کلاردشت، از اجرای طرح فاصله اجتماعی در شهرستان خبر داد.

کامران پولادی، فرماندار کلاردشت، از اجرای طرح فاصله اجتماعی در شهرستان خبر داد.