فرماندار ملارد: ملارد می‌تواند به قطب صنعتی در غرب استان تهران تبدیل شود
فرماندار ملارد: ملارد می‌تواند به قطب صنعتی در غرب استان تهران تبدیل شود

شهریاریها :  محمد فردی در ملارد اظهار داشت: این شهرستان با داشتن شهرک‌های صنعتی و قابلیت‌های ایجاد این گونه واحدها می‌تواند به عنوان قطب صنعتی در غرب استان تهران باشد. در این راستا تلاش می‌کنیم تا این مهم در ملارد محقق شود. این مسئول با بیان این که رفع مشکلات و موانع موجود در صنایع می‌تواند […]

ملاردشهریاریها :  محمد فردی در ملارد اظهار داشت: این شهرستان با داشتن شهرک‌های صنعتی و قابلیت‌های ایجاد این گونه واحدها می‌تواند به عنوان قطب صنعتی در غرب استان تهران باشد. در این راستا تلاش می‌کنیم تا این مهم در ملارد محقق شود.

این مسئول با بیان این که رفع مشکلات و موانع موجود در صنایع می‌تواند در تولید بسیار موثر باشد افزود: با رفع این موانع و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران می‌توانیم چرخه‌های اقتصادی را به گردش بیشتر درآوریم و در توسعه اشتغالزایی نیز تأثیرگذار باشیم.

وی ادامه داد: نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری کاری بسیار هوشمندانه بود لذا ما نیز تمام تلاش خود را برای به ثمر نشستن شعار امسال به کار گرفته‌ایم تا بتوانیم با برداشتن موانع مشکلات موجود در بخش صنایع را مرتفع نماییم.

فرماندار ملارد حل بروکراسی در مسیر ایجاد شهرک‌های جدید به ویژه شهرک گلخانه‌ای را در این شهرستان مهم ارزیابی کرد و گفت: برای این که بتوانیم صنعت و تولید را در این منطقه با رونق همراه کنیم باید تمامی دستگاه‌ها و مدیران در بخش‌های مختلف با هم تعامل داشته و بسترهای لازم برای توسعه صنعت را فراهم کنند.

فردی در ادامه سخنان خود بر فراهم نمودن بستر لازم برای ارائه خدمات نرم افزاری توسط جوانان مستعد این شهرستان تأکید کرد و گفت: تدوین سند توسعه شهرستان ملارد در راستای قانون پنجم توسعه یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به صورت جد پیگیر آن بود.