فرماندار شهرستان شهریار با تاکید بر روند رو به رشد توسعه در روستاها اعلام کرد: اختصاص منابع مالیات بر ارزش افزوده موجب تحول در روستاهای این شهرستان شده است.

به گزارش شهریاریها ، نورالله طاهری روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از دهیاران شهرستان شهریار با اشاره به واریز منابع ارزش افزوده به حساب دهیاری ها، این اقدام را موجب تحول در روستاها اعلام کرد و از آنان خواست تا از این منابع به بهترین نحو استفاده کنند.

وی افزود: از دهیاران انتظار می رود از این منابع ارزشمند در جهت تحول و شکوفایی در روستاها استفاده کنند.

همچنین بخشدار مرکزی شهریار در این مراسم گفت: آنچه که امروز در وصف دهیاری ها و خدمات صورت گرفته آنها می توان گفت این است که نهاد دهیاری حلقه مفقوده ای در توسعه متوازن و پایدار کشور بود که خیلی پیش از اینها باید تشکیل و تاسیس می شد.

هادی منجیری افزود: حجم خدمات صورت گرفته توسط این نهاد موید این نکته است که ظرفیت فراوان موجود در روستاها، با تجلی دهیاری‌ها فرصت بروز و ظهور یافت و این نقطه عطفی در مسیر بالندگی و پیشرفت کشور است، چرا که روستاها همواره مبدا تولیدات پایه و از مطمئن ترین کلونی های انسانی در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بوده اند.

بخشدار مرکزی شهریار ادامه داد: بدون شک ثمرات و اثرات بکارگیری پتانسیل این نهاد عمومی روز به روز بیشتر و نگاه جامع به آن روز به روز حیاتی تر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از تولد دهیاری ها کمتر از ۲۰ سال گذشته اما سابقه تاسیس ۱۰۰ ساله شهرداری ها موجب شده آنها به کمال و پختگی نزدیک شوند.

بخشداری مرکزی شهریار با اشاره به استحقاق دهیاران شهرستان شهریار در انتخاب دهیار برتر کشور، نمونه هایی از توانمندی و تجارب مدیریتی دهیاران شهریار را برشمرد.

در ادامه این مراسم مدیرکل امور روستایی استانداری تهران با بیان دیدگاه های خود از نقش پررنگ دهیاری ها در توسعه و آبادانی روستاها گفت: دهیاران را پاره تن وزارت کشور خواندند.

معصومه پرندوار با بیان اینکه عمران در روستاها موجب مهاجرت معکوس شده و امید را به مناطق روستایی باز می گرداند به دهیاران پیشنهاد کرد که منظر روستاها رو حفظ کرده و از مشابه سازی روستا با شهر پرهیز کنند.

در این مراسم از دهیاران شهرستان شهریار تجلیل شد.