فرماندار شهرستان شهریار واکسیناسیون عمومی با قوت در حال انجام است
فرماندار شهرستان شهریار واکسیناسیون عمومی با قوت در حال انجام است
شهریاریها - مهندس طاهری در جلسه ستاد کرونا شهرستان: با اشاره به مدیریت بیماری کرونا در سطح شهرستان و روند واکسیناسیون مناسب عمومی مردم، دانش آموزان شهرستان از همکاری بین دستگاهی در محقق شدن این امر قدرانی نمود

به گزارش شهریاریها ، نوراله طاهری  در جلسه ستاد مبارزه با کرونا شهرستان شهریار افزود: تا کنون ۹۰ درصد دانش آموزان و ۷۰ درصد  مردم در شهرستان واکسینه شده اند وطرح وامسیناسیون عمومی با قوت و نظم خاصی در حال انجام است.

طاهری گفت: آموزش و پرورش  باید با کمک مراکز بهداشت دانش آموزان واکسینه نشده را شناسایی  و به عنوان کاری ویژه روند واکسیناسیون دانش آموزان را به پایان برساند تا در اجرای حضوری شدن مدارس شهرستان دچار مشکل نشویم، باقی مانده مردم نیز با مراجعه به مراکز واکسیناسیون نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند.

طاهری در ادامه با اشاره به ۲۰ مرکز واکسیناسیون فعال در شهرستان شگفت از نظر تعداد نیروی انسانی و پایگاه‌های تزریق واکسن در شهرستان مشکلی وجود ندارد و همکاری بین دستگاهی خوبی دراین امر حاکم است.

فرماندار شهرستان در این جلسه ضمن درخواست گزارش از کلیه عوامل ستاد کرونا و امر واکسیناسیون در شهرستان گفت؛ نباید تا پایان ریشه کنی این ویروس منحوس از تشویق مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی دست بردارید که عادی انگاری تمامی زحمات و دستاوردها را بر باد خواهد داد.

در پایان این جلسه فرماندار اظهار داشت: به حول و قوه الهی و تلاش‌های دولت آرمش نسبی خوبی در کشور و امر مقابله با کرونا، همچنین واکسیناسیون عمومی حاصل شده و شهرستان ما نیز از این امر مبری نبوده و باید این نوید را به مردم بدهم که در ۷۲ ساعت گذشته هیچ گزارش فوتی در اثر ابتلاء به ویروس در شهرستان نداشتیم.

گفتنی است مرکز واکسیناسیون عمومی واقع در اردوگاه شهید منتظری به مهدیه امامزاده اسماعیل انتقال یافته است.