مهاباد – ایرنا – فرماندار تکاب گفت: به منظور احیا و رونق هنر صنعت فرش دستباف افشار، کمیته امداد امام خمینی(ره) فرش تولید شده توسط بافندگان بومی را خریداری می کند….

مهاباد – ایرنا – فرماندار تکاب گفت: به منظور احیا و رونق هنر صنعت فرش دستباف افشار، کمیته امداد امام خمینی(ره) فرش تولید شده توسط بافندگان بومی را خریداری می کند.