فرمانداری کرج تعامل خوبی با هیئت نظارت بر انتخابات دارد
فرمانداری کرج تعامل خوبی با هیئت نظارت بر انتخابات دارد

فرماندار شهرستان کرج گفت: به عنوان مجریان برگزاری انتخابات تعامل خوبی با هیئت نظارت برقرار شده است. شهریاریها، غفور قاسم‌پور با اشاره به اینکه انتخابات بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی محسوب می شود، اظهار کرد: اجرای قانون باید ملاک عمل و فصل الخطاب همه ما به ویژه مورد توجه مجریان برگزاری انتخابات باشد.  وی بر ضرورت مشارکت […]

فرماندار شهرستان کرج گفت: به عنوان مجریان برگزاری انتخابات تعامل خوبی با هیئت نظارت برقرار شده است.

شهریاریها، غفور قاسم‌پور با اشاره به اینکه انتخابات بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی محسوب می شود، اظهار کرد: اجرای قانون باید ملاک عمل و فصل الخطاب همه ما به ویژه مورد توجه مجریان برگزاری انتخابات باشد. 

وی بر ضرورت مشارکت اقشار مختلف در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: با حضور مردم انتخاباتی شفاف، آزاد و مشارکت جویانه برگزار می کنیم.

فرماندار کرج در بخش دیگری با تاکید بر اینکه بستر برگزاری انتخابات پرشور در ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان کرج مهیا شده است،  گفت: به عنوان مجریان برگزاری انتخابات تعامل خوبی با هیئت نظارت برقرار شده است.

قاسم‌پور خطاب به افراد و گروه‌هایی که دنبال ایجاد فضای ناامن در انتخابات هستند نیز هشدار داد و گفت: با افرادی که بخواهند آرامش شهرستان را بهم بریزند برخورد می شود.

وی اضافه کرد: اهتمام مجریان برگزاری انتخابات امیدآفرینی در جامعه است زیرا انقلاب ما بر اساس ارزش ها و امید شکل گرفته است.