استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آن‌ها که می‌گویند اگر یک ارزن روی زمین افتاده باشد، چقدر عقوبت قیامتی دارد، در روز روشن می‌توانند ۱۵۰ میلیارد دلار را تحت عنوان طرح‌های عمرانی بی ضابطه‌ی تعریف شده، پودر کنند و خدا می‌داند این مبالغ را بین چه کس…

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آن‌ها که می‌گویند اگر یک ارزن روی زمین افتاده باشد، چقدر عقوبت قیامتی دارد، در روز روشن می‌توانند ۱۵۰ میلیارد دلار را تحت عنوان طرح‌های عمرانی بی ضابطه‌ی تعریف شده، پودر کنند و خدا می‌داند این مبالغ را بین چه کسانی توزیع کرده‌اند.