فرزندخواندگی، داستان مفصل و پیچیده‌ای دارد و بازگویی آن برای آنها که در این راه قدم می‌گذارند و همچنین برای مددکاران، کارشناسان بهزیستی و مسئولان این فرزندان، لذت‌بخش و در عین حال غم‌انگیز است….

فرزندخواندگی، داستان مفصل و پیچیده‌ای دارد و بازگویی آن برای آنها که در این راه قدم می‌گذارند و همچنین برای مددکاران، کارشناسان بهزیستی و مسئولان این فرزندان، لذت‌بخش و در عین حال غم‌انگیز است.