فربه شدن ساختار اداری شهرداری شهریار/حضور۱۵۰۰ نیرو در شهرداری
فربه شدن ساختار اداری شهرداری شهریار/حضور۱۵۰۰ نیرو در شهرداری

شهریاریها : عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت:چارت سازمانی شهرداری شهریار با ۳۶۰ نیرو تعریف شده اما در حال حاضر، هزار و ۵۰۰ نفر در این مجموعه فعالیت می کنند. بهزاد درخشان عضو شورای اسلامی شهر شهریار در گفت و گو با مهر اظهار داشت: تعداد نیروی فعال در شهرداری شهریار از پرسنل یک وزارتخانه […]

بهزاد درخشانشهریاریها : عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت:چارت سازمانی شهرداری شهریار با ۳۶۰ نیرو تعریف شده اما در حال حاضر، هزار و ۵۰۰ نفر در این مجموعه فعالیت می کنند.

بهزاد درخشان عضو شورای اسلامی شهر شهریار در گفت و گو با مهر اظهار داشت: تعداد نیروی فعال در شهرداری شهریار از پرسنل یک وزارتخانه آلمانی بیشتر است که این امر موید فربه شدن بدنه شهرداری از نیروهای مازاد است.

وی افزود:تاکنون هزار و ۵۰۰ نیرو در مجموعه شهرداری  جذب شده و این در شرایطی است که طبق چارت سازمانی، شهرداری این شهر باید با ۳۶۰ نیرو فعالیت کند.

درخشان گفت:حقوق ماهیانه ای که توسط شهرداری به مجموعه کارمندان فعال پرداخته می شود، قریب به پنج میلیارد تومان است که رقم قابل توجهی به نظر می رسد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد: جذب این حجم از نیرو در طول سالیان گذشته به تدریج افزایش یافته است که باید از همان ابتدا تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ می شد.

درخشان گفت: شورای شهر باید منافع عمومی مردم و شهروندان را مدنظر قرار دهد و باید آنچه که به مصلحت شهر و ساکنان آن است، در اولویت قرار گیرد.

درخشان گفت: کثرت نیروهای فعال به شهرداری شهریار خلاصه نمی شود و در برخی از نهادها و سازمان های دیگر نیز این معضل مشاهده می شود که چنین شرایطی با عوارض و پیامدهای خاص به خود همراه است و باعث هدر رفت بخش بسیاری از انرژی و هزینه ها خواهد شد.

وی یادآور شد: باید با مشارکت بخش خصوصی و تفویض امور به اتحادیه ها و تشکل های خصوصی، مشکل فربه شدن و کثرت کارمندان در ساختار اداری برخی از نهادها و سازمان ها رفع و مدیریت شود.