دیروز تنها ساعتی پس از انتشار خبر رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حضور علیرضا زاکانی در سمت شهردار تهران؛ مهدی چمران، رئیس شورای شهر در واکنشی عجیب اعلام کرد که «خوشحال نشوید! آقای زاکانی نمی‌رود»….

دیروز تنها ساعتی پس از انتشار خبر رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حضور علیرضا زاکانی در سمت شهردار تهران؛ مهدی چمران، رئیس شورای شهر در واکنشی عجیب اعلام کرد که «خوشحال نشوید! آقای زاکانی نمی‌رود».