فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد.

فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد.