سیدمرتضی موتورچی در صفحه شخصی‌اش در توییتر اعلام کرد امکان ثبت اعتراض به یارانه معیشتی فراهم شد.

سیدمرتضی موتورچی در صفحه شخصی‌اش در توییتر اعلام کرد امکان ثبت اعتراض به یارانه معیشتی فراهم شد.