استاندار کرمانشاه گفت: آموزش و پرورش استان برای آن دسته از دانش آموزانی که در کلاس‌های درس حضور پیدا می کنند، شرایط مناسبی مهیا کرده است و خانواده‌ها نباید نسبت به سلامت فرزندان خود نگرانی داشته باشند….

استاندار کرمانشاه گفت: آموزش و پرورش استان برای آن دسته از دانش آموزانی که در کلاس‌های درس حضور پیدا می کنند، شرایط مناسبی مهیا کرده است و خانواده‌ها نباید نسبت به سلامت فرزندان خود نگرانی داشته باشند.