انتظار می رود این تحریم ها در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در 17 اکتبر (دوشنبه 25 مهر) مورد تایید قرار گیرد.

انتظار می رود این تحریم ها در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در 17 اکتبر (دوشنبه 25 مهر) مورد تایید قرار گیرد.