آتش سوزی روز گذشته جنگل های الجزایر تاکنون بیش از ۴۰ کشته برجای گذاشته که چند نفر آنان از نظامیان این کشور بوده اند.

آتش سوزی روز گذشته جنگل های الجزایر تاکنون بیش از ۴۰ کشته برجای گذاشته که چند نفر آنان از نظامیان این کشور بوده اند.