واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما از بین علاقمندان و پژوهش گران مطالعات سیاسی ، اجتماعی و رسانه ای در موضوعات مرتبط دعوت به همکاری می کند….

واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما از بین علاقمندان و پژوهش گران مطالعات سیاسی ، اجتماعی و رسانه ای در موضوعات مرتبط دعوت به همکاری می کند.