– جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: از ابتدای سال جاری مجموعه انتظامی کشور ۷۲ شهید را تقدیم کرده و سازمانی بی‌ادعا، از مردم، برای مردم و در خدمت آنان است….

- جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: از ابتدای سال جاری مجموعه انتظامی کشور ۷۲ شهید را تقدیم کرده و سازمانی بی‌ادعا، از مردم، برای مردم و در خدمت آنان است.