سخنگوی فدراسیون فوتبال نسبت به خبر لغو امتیاز میزبانی نمایندگان ایران از لیگ قهرمانان آسیا واکنش نشان داد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال نسبت به خبر لغو امتیاز میزبانی نمایندگان ایران از لیگ قهرمانان آسیا واکنش نشان داد.