رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: تاخیر در شروع فصل نوزدهم به خاطر خود باشگاه‌ها بود که باید به استاندارد‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌رسیدند….

رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: تاخیر در شروع فصل نوزدهم به خاطر خود باشگاه‌ها بود که باید به استاندارد‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌رسیدند.