ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه اخیر خود با تاکر کارلسون گفته بود که کشورهای عضو ناتو تلاش می‌کنند تا با تهدید خیالی از جانب روسیه، مردم خود را بترسانند. روسیه هیچ علاقه‌ای به جنگ با ناتو ندارد….

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه اخیر خود با تاکر کارلسون گفته بود که کشورهای عضو ناتو تلاش می‌کنند تا با تهدید خیالی از جانب روسیه، مردم خود را بترسانند. روسیه هیچ علاقه‌ای به جنگ با ناتو ندارد.