دبیر کمیته حمل و نقل بار ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: کلیه محدودیت‌های فاصله گذاری اجتماعی تا بیستم فروردین به قوت خود باقی است همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی و اتاق اصناف موظف به رعایت محدودیت‌های ابلاغ شده هستند….

دبیر کمیته حمل و نقل بار ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: کلیه محدودیت‌های فاصله گذاری اجتماعی تا بیستم فروردین به قوت خود باقی است همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی و اتاق اصناف موظف به رعایت محدودیت‌های ابلاغ شده هستند.