رکنا : شباهت عجیب بین هدیه تهرانی و شادمهر عقیلی تا حدی زیاد است که برخی کاربران احتمال می دادند آنها با هم نسبت فامیلی دارند.

رکنا : شباهت عجیب بین هدیه تهرانی و شادمهر عقیلی تا حدی زیاد است که برخی کاربران احتمال می دادند آنها با هم نسبت فامیلی دارند.