فاز اول استادیوم پنج هزار نفری شهدای بهارستان (نسیم شهر) با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد

در ابتدای مراسم افتتاح ورزشگاه قائم (عج) نسیم شهر، دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد.

همچنین در پایان این مراسم ورزشکاران نوجوان نسیم شهر با وزیر ورزش و جوانان و استاندار تهران که در این مراسم حضور داشتند عکس یادگاری گرفتند.