رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گرگان گفت: حضور قرارگاه خاتم الانبیاء در اجرای این پروژه به جهت ایجاد اطمینان خاطر در سرمایه گذاران از محاسن این پروژه می باشد.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گرگان گفت: حضور قرارگاه خاتم الانبیاء در اجرای این پروژه به جهت ایجاد اطمینان خاطر در سرمایه گذاران از محاسن این پروژه می باشد.