ایلام- استاندار ایلام با اشاره به نیاز پروژه های بزرگ استان برای اختصاص اعتبار، گفت: فاز اول پروژه راه آهن ایلام نیازمند تامین اعتبار ملی است….

ایلام- استاندار ایلام با اشاره به نیاز پروژه های بزرگ استان برای اختصاص اعتبار، گفت: فاز اول پروژه راه آهن ایلام نیازمند تامین اعتبار ملی است.