نشریه آمریکایی فارین پالیسی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: تحریم‌های آمریکا علیه ایران؛ نمایش قدرت بی ثمر برای آمریکاست!

نشریه آمریکایی فارین پالیسی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: تحریم‌های آمریکا علیه ایران؛ نمایش قدرت بی ثمر برای آمریکاست!