استان فارس همچنان روی موج قرمز و شرایط حاد کرونا قرار دارد ، ۳۳۱ بیمار مبتلا به کووید۱۹ به دلیل وخامت وضعیت جسمی در بخش مراقبت های ویژه خدمات درمانی دریافت می کنند و شمار جانباختگان کرونا دو رقمی است….

استان فارس همچنان روی موج قرمز و شرایط حاد کرونا قرار دارد ، ۳۳۱ بیمار مبتلا به کووید۱۹ به دلیل وخامت وضعیت جسمی در بخش مراقبت های ویژه خدمات درمانی دریافت می کنند و شمار جانباختگان کرونا دو رقمی است.