بر اساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال، اسامی ۳۲ بازیکن برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام شد.

بر اساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال، اسامی ۳۲ بازیکن برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام شد.