رهبر کره شمالی آخرین بار در گزارشات رسانه‌های دولتی مورخ ۱۲ اکتبر مشاهده شد که در این گزارشات به طور مفصل به حضور وی در یک نمایشگاه موشکی در پیونگ‌یانگ در تاریخ ۱۱ اکتبر پرداخته شده بود. از آن زمان تاکنون هیچ گزارش رسانه‌ای که شامل حضور کیم جونگ-اون د…

رهبر کره شمالی آخرین بار در گزارشات رسانه‌های دولتی مورخ ۱۲ اکتبر مشاهده شد که در این گزارشات به طور مفصل به حضور وی در یک نمایشگاه موشکی در پیونگ‌یانگ در تاریخ ۱۱ اکتبر پرداخته شده بود. از آن زمان تاکنون هیچ گزارش رسانه‌ای که شامل حضور کیم جونگ-اون در انظار عمومی باشد، وجود نداشته است.